Billedet på sidehoved
  • KIRKEMOSEGAARD

Søg på siden:

Målsætning

Skolens mål; er gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats – at udvikle eleven til at fungere bedst muligt følelsesmæssigt, kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt, og hermed give eleven mulighed for på sigt, at være selvhjulpen og kunne klare sig selv i voksentilværelsen. Vi arbejder ud fra den ressource– og relationsorienteret tænkning.

Delmålene er:

  • At give eleven et positivt selvbillede via positive relationer. 
  • At støtte eleven i at indgå i fællesskaber via et rummeligt og tryghedsskabende miljø. 
  • Arbejde ud fra et helhedssyn, hvori læring og trivsel går hånd i hånd. 
  • At elevens tid på skolen præges af positive, udfordrende og sjove oplevelser. 
  • At støtte forældre i at handle afstemt i forhold til barnets reaktioner. 
  • At skolens medarbejderstab er dynamisk og i stadig udvikling.