Billedet på sidehoved
  • KIRKEMOSEGAARD

Søg på siden:

Visitation

Visitationen til Kirkemosegaard foregår via CVI (Det centrale Visitationsudvalg). Udvalget består af repræsentanter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skolecenteret og center for Børn og Familier.

På visitationsmøderne præsenterer den skole, hvor eleven kommer fra, eleven for udvalget samt for indbudte mulige nye skoletilbud. Forinden er eleven udvalgt efter en skriftlig indstilling.

På mødet afstemmes muligheder og forventninger for eleven og evt. nye skoletilbud.