Billedet på sidehoved
  • KIRKEMOSEGAARD

Søg på siden:

Beliggenhed: Greve Landevej 77, 2670 Greve

Skolens profil

Kirkemosegård er en kommunal specialskole for elever mellem 7 og 17 år med forskellige skoleproblemer. Der lægges vægt på et lille, overskueligt skolemiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte elev. Skoledagene hos os er de samme som på andre skoler, men vores indhold er mere varieret.

Elever

Skolens målgruppe er normaltbegavede børn og unge, som har sociale og følelsesmæssige (emotionelle) vanskeligheder. Herudover kan eleverne have neurologiske vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Eleverne undervises i mindre grupper. Til hver klasse er knyttet 2 - 3 lærere/pædagoger. Hver elev har en kontaktperson, som følger dem i hele skoleforløbet. Kontaktpersonen yder også hjælp og vejledning til valg af skole/uddannelse efter tiden på Kirkemosegaard og til eleven fylder 19 år.

Medarbejdere

Medarbejderstaben består af 8 lærere og 4 pædagoger, 1pædagogisk medhjælper, en skoleinspektør, en pædagogisk leder, en sekretær samt en husassistent – alle med stor viden og erfaring inden for specialskoleområdet. Der er desuden tilknyttet en psykolog.

Skolen er et skoletilbud med et udvidet forældresamarbejde.

 

 

 

Aktiviteter og traditioner

Vores elever holder ligeså meget af aktiviteter og traditioner som andre elever. Vi følger skoleårets gang, og afholder tøndeslagning i forbindelse med fastelavn, afholder adventssamlinger i december, vi fejrer skolens fødselsdag den 17. maj, mm.

Overnatningsture

I løbet af skoleåret, er der mulighed for at indlægge overnatningsture, tilrettelagt ud fra hver enkelt elevs behov. Herudover gennemfører vi en gang om året, et lejrskoleophold for de elever, der er i stand til det. Det er typisk skiture og lignende.

Mini-busser

Skolen råder over 3 mini-busser, der dagligt benyttes til transport af elever til og fra skole, ekskursioner og ture, ture med enkelt elever, virksomheds-, efterskole-og hjemmebesøg m.m. Det er skolens medarbejdere der typisk er chauffører. Udvalgt personale gennemgår regelmæssigt kurser på køreteknisk anlæg, og alle medarbejdere opgraderes løbende i førstehjælp.