Hverdagen på KMG

Eleverne bliver udfordret med forkellige aktiviteter hvor det kræves at samarbejde. 

 

Kirkemosegaard